زندگی درجهان پرشتاب امروز مخاطرات زیادی به همراه داردکه گاه منجر به زیانهای غیرقابل جبران میگردد ،بیمه مکانیزمی است که در آن ریسک (خطر) از اشخاص یا اموال به شرکت بیمه منتقل گردیده و در این بین شرکت بیمه با ایجاد صندوقی متشکل از پرداختهای بیمه شدگان (حق بیمه) به جبران خسارت یا پرداخت سرمایه اقدام می نمایند.

در صورتی که حادثه ای پیش بیاید سه حالت ممکن است پیش بیاید : 


 

1. فرد دچار صدمات و جراجات میشود ---> بیمه عمر ایران هزینه پزشکی تا سقف 50 میلیون ریال به وی پرداخت میکند.

2. فرد دچار از کارافتادگی دائم و یا نقص عضو  میشود ---> بیمه عمر ایران به وی مستمری به مقدار تا3 برابر اخرین حق بیمه پرداخت شده تا 10 سال پرداخت میکند و فرد را از پرداخت البــــاقی اقساط باقیمانده معاف میکند. و با احتساب تمامی حق تعدیل ها خود شرکت به جای وی پرداخت میکند. ( 0 تا % 100 سرمایه فوت به هر علت و تا سقف 1.000.000.000 ريال )

3. فرد در اثر حادثه فوت میکند ---> در این حالت بیمه عمر ایران ،سرمایه فوت به مقدار  1 تا 3 برابر سرمایه فوت عادی و حداکثر تا سقف 2.000.000.000 ريال پرداخت میکند.

پوشش حادثه بیمه عمر

 

شرایط عمومی پوشش بیمه حادثه در بیمه عمر

پوشش تکمیلی بیمه فوت ، نقص عضو و از کار افتادگی جزیی ، کلی و دائم و هزینه پزشکی در اثر حادثه

بیمه ایران بنابر پرسشنامه و پیشنهاد تکمیل شده توسط بیمه گذار و براساس قانون و مقررات بیمه در ایران و طبق شرایط عمومی بیمه حوادث شخصی موافقت می نماید درصورت فوت بیمه شده ، نقص عضو و از کارافتادگی جزیی ، کلی و دائم بیمه شده و پرداخت هزینه های پزشکی بیمه شده در اثر حادثه نسبت به پرداخت غرامت بر اساس سرمایه های مندرج طبق پیوست شماره یک بیمه نامه عمر  اقدام نماید .

تمامی بیمه شدگان عمر و تامین آتیه می توانند پوشش تکمیلی پرداخت هزینه پزشکی حادثه را فعال نمایند. در صورت بروز حوادث و ایجاد هزینه های پزشکی، بیمه شده میتواند به میزان حداکثر سالی 5 میلیون تومان از شرکت غرامت دریافت کند

 

ماده ۱- حادثه :

حادثه عبارت است از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده و منجر به جرح ،نقص عضو ، از کار افتادگی و یا فوت بیمه شده گردد .

 

ماده ۲- نقص عضو و از کار افتادگی دائم و قطعی :

نقص عضو یا از کار افتادگی دائم و قطعی عبارت است از قطع ، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن که ناشی از حادثه بوده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد .

 

ماده ۳- هزینه پزشکی :

هزینه پزشکی عبارت است از هزینه هایی که در صورت تحقق خطرات ، بیمه شده مستقیما در مقابل دریافت خدمات درمانی متحمل می گردد.

 

ماده ۴- خطرات بیمه شده : 

تامین بیمه گر با رعایت استثنائات و محدودیت های مندرج در الحاقیه شامل تحقق خطر (حادثه) موضوع ماده ۱ این الحاقیه میباشد . تحقق خطرات زیر نیز جزو تعهدات بیمه گر محسوب می گردد :

 

۱-۴- غرق شدن ، مسمومیت ، تاثیر گاز ، بخار و یا مواد خورنده مانند اسید .

۲-۴- ابتلا به هاری ، کزاز و سیاه زخم .

۳-۴- دفاع مشروع بیمه شده .

۴-۴- اقدام به نجات اشخاص و اموال از خطر .

بیمه حادثه ازکارافتادگی

ماده ۵- استثنائات  :

موارد زیر تحت پوشش نخواهد بود :

۱-۵- خودکشی و یا اقدام به آن .

۲-۵- صدمات بدنی که بیمه شده عمدا موجب آن می شود .

۳-۵- مستی یا استعمال هرگونه مواد مخدر و یا داروهای محرک بدون تجویز پزشک .

۴-۵- ارتکاب بیمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت ، مشارکت و یا معاونت در آن .

۵-۵- فوت بیمه شده به علت حادثه عمدی از طرف ذینفع (اعم از مباشرت ، مشارکت و یا معاونت) که در این صورت بیمه گر منحصرا متعهد به پرداخت سهم سایر افراد ذینفع در سرمایه بیمه خواهد شد .

۶-۵- هر نوع دیسک و یا فتق بیمه شده .

۷-۵- بیماری و ابتلا به جنون بیمه شده مگر آنکه ابتلا به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع ماده ۱ باشد .

۸-۵- پرش با چتر نجات به صورت سقوط آزاد .

 

ماده ۶- متوقف شدن بیمه تکمیلی :

پوشش های تکمیلی حادثه در موارد ذیل خود به خود فسخ شده و دیگر اعتباری نخواهد داشت :

۱-۶- درصورت فسخ و یا باز خرید بیمه نامه .

۲-۶- در صورت تعلیق و مخفف شدن بیمه نامه اصلی .

۳-۶- برقراری مجدد پوشش های تکمیلی تابع بیمه نامه اصلی بیمه عمر خواهد بود .

 

ماده ۷- خطراتی که فقط با موافقت کتبی بیمه گر و پرداخت حق بیمه اضافی قابل پوشش است :

۱-۷- شورش ، انقلاب ، بلوا ، اعتصاب ، قیام ، آشوب ، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی .

۲-۷- زمین لرزه ، آتش فشان .

۳-۷- ورزش های سوارکاری ، قایقرانی و هدایت موتور سیکلت دنده ای ، هدایت و یا سرنشینی هواپیمای آموزشی، اکتشافی و غیر تجاری ، هدایت یا سرنشینی اتومبیل کورسی (مسابقه ای) ، هدایت و یا سرنشینی هلیکوپتر ، غواصی ، پرش با چتر (به جز سقوط آزاد) و هدایت کایت یا سایر وسایط نقلیه پرواز بدون موتور .

بیمه تکمیلی بیمه ایران

جهت اطلاع از پوششهای متنوع انواع بیمه عمر و سرمایه گذاری ایران با شماره های ویژه 88505454 تماس حاصل فرمایید

www.iran-insurance.org

3.5131578947368 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.51 (38 Votes)

استعلام و ثبت نام آنلاین محاسبات بیمه عمر

انواع بیمه نامه بیمه ایران

call us1

 

 

 بیمه عمر مان بیمه ایران

بیمه عمر ایران مرجع صدور بیمه عمرآنلاین

تماس تلفنی